Avís Legal

Informació general del lloc web segons estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Titular del domini:

 • MSconsultors,  Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL
 • Adreça: C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3r – 08012 Barcelona
 • Telèfon: 93 013 02 33
 • Adreça electrònica: info@msconsultors.net
 • Dades registrals: Inscrit en el Registre Mercantil en el TOMO 42871, FOLIO 47, HOJA B 416863, INSCRIPCIÓN 1
 • CIF: B65646077

Protecció de dades

MSconsultors, Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL, titular d’aquest domini, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Les dades personals subministrades per mitjà dels formularis del web seran utilitzades amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa requerida per l’usuari. Aquestes dades en cap cas es comunicaran ni es cediran a tercers.

Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prenen les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers.

Per qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les dades, o bé si es desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació, pot dirigir-se a MSconsultors, Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL, per mitjà d’un missatge electrònic a info@msconsultors.net o un escrit a l’adreça postal d’MSconsultors (C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a de Barcelona, 08012).

Aviso Legal

Información general del sitio web según establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Titular del dominio:

 • MSconsultors, Ingeniería y Seguridad desde 2001, SL
 • Dirección: C / Santa Eulalia, 5-7-9, 3º – 08012 Barcelona
 • Teléfono: 93 013 02 33
 • Correo electrónico: info@msconsultors.net
 • Datos registrales: Inscrito en el Registro Mercantil en el TOMO 42.871, FOLIO 47, HOJA B 416 863, INSCRIPCIÓN 1
 • CIF: B65646077

Protección de datos

MSconsultors, Ingeniería y Seguridad desde 2001, SL, titular de este dominio, se compromete a respetar la legislación vigente de protección y confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo.

Los datos personales suministrados por medio de los formularios de la web serán utilizados con la finalidad exclusiva de mantener la relación administrativa requerida por el usuario. Estos datos en ningún caso se comunicarán ni se cederán a terceros.

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección legalmente requerido, según el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, y se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar su mal uso, alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y la sustracción por parte de terceros.

Para cualquier aclaración sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben los datos, o bien si se desea ejercer alguno de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a MSconsultors, Ingeniería y Seguridad desde 2001 , SL, por medio de un mensaje electrónico a info@msconsultors.net o un escrito a la dirección postal de MSconsultors (C / Santa Eulalia, 5-7-9, 3ª de Barcelona, ​​08012).